Edu - Guide | სწავლა საზღვარგარეთ, სტაჟირებები, სტიპენდიები, styde abroud

> განცხადებები


03/03/2020 - 03/04/2020


  პროგრამის აღწერა


ბრიტანული ცენტრი ბავშვებს აძლევს უნიკალურ შესაძლებლობას შეისწავლონ ინგლისური ენა კემბრიჯის უნივერსიტეტის უახლესი მეთოდით Cambridge Super Minds. მეთოდი შექმნილია 21-ე საუკუნის ბავშვებისთვის და დაფუძნებულია სწავლების თანამედროვე მიდგომებსა და ტექნოლოგიებზე.

2-2

Super Minds წარმოადგენს სწავლების უახლეს,  2012-2013 წლების მეთოდს, 5-დან 12-წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის. აღნიშნულ კურსს ბავშვების ინგლისური ენის ცოდნა  აჰყავს ენათა ცოდნის ზოგადევროპული კომპეტენციებით განსაზღვრულ A1 და A2 დონემდე.

Super Minds-ის უნიკალურობა იმაში მგომარეობს, რომ იგი არ წარმოადგენს მხოლოდ ენის შემსწავლელ პროგრამას, არამედ ავითარებს ბავშვების უნარ-ჩვევებს სხვადასხვა მიმართულებით.

   
Самым популярным видом кредитования физических лиц в России являетсязаймы, который возможно получить без справок и поручителей в течение одних суток.