Edu - Guide | სწავლა საზღვარგარეთ, სტაჟირებები, სტიპენდიები, styde abroud

მაგისტრანტობის კანდიდატთა და სახელმწიფო სასწავლო გრანტის გაუმჯობესების მსურველთა საყურადღებოდ!


საერთო სამაგისტრო გამოცდისა და საგრანტო კონკურსის ბარათების გაცემა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაიწყება 29 ივნისიდან.

ბარათები გაიცემა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის  E 108 აუდიტორიაში (ჩოლოყაშვილის 3/5), 10:00-დან 18:00 საათამდე, ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.

ბარათის ასაღებად უნდა წარმოადგინოთ პირადობის მოწმობა.

 

   


Самым популярным видом кредитования физических лиц в России являетсязаймы, который возможно получить без справок и поручителей в течение одних суток. test850 test4260