Edu - Guide | სწავლა საზღვარგარეთ, სტაჟირებები, სტიპენდიები, styde abroud

საჯარო დისკუსია: ევროატლანტიკური სკეპტიციზმი


 

24 ივნისს 18:30 საათზე, “კავკასიურ სახლში” გაიმართება “კავკასიური სახლის” პუბლიკაციის-„ევროატლანტიკური სკეპტიციზმი ქართულ საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ სივრცეში“

აღნიშნული პუბლიკაცია წარმოადგენს კავკასიური სახლის მიერ ჩატარებული კვლევის ანგარიშს. კვლევა მიზნად ისახავდა დღეს არსებულ საქართველოს საგარეო პოლიტიკური მიმართულებისადმი სკეპტიკურად ან/და კრიტიკულად განწყობილი პოლიტიკური პარტიების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა თუ საზოგადოებრივი ჯგუფების შესწავლასა და გაანალიზებას.

ნაშრომის პრეზენტაციის შემდეგ გაიმართება დისკუსია.

მომხსენებლები: კვლევის ავტორები – ლევან კახიშვილი, ივანე აბრამაშვილი, მარიამ გაჩეჩილაძე

მოდერატორი: გიორგი გვიმრაძე, სტრატეგიულ კვლევათა ცენტრი

დასწრება თავისუფალია.

მისამართი: გალაკტიონის ქ.N20

   


Самым популярным видом кредитования физических лиц в России являетсязаймы, который возможно получить без справок и поручителей в течение одних суток. test850 test4260